Cách cài đặt mật khẩu cho PLC Delta và giới hạn số lần nhập sai

[full_width] Khi bạn cần giới hạn người dùng bạn có thể sử dung chức năng PLC Password Setting. Để thực hiện bạn vào menu Communication => System Security =>  PLC Password Setting.

Chọn Communication => System Security =>  PLC Password Setting.

Mật khẩu sẽ là 4 kí tự, bạn nhập vào ô đặt mật khẩu và ô đặt lại mật khẩu. Bạn có thể sử dụng chức năng ” Enable Limited Times” để giới hạn số lần nhập mật khẩu sai. Giá trị này được đặt từ 2 đến 255. Mỗi lần nhập sai giá trị này sẽ bị trừ đi 1. Nếu nhập quá số lần PLC sẽ bị khóa lại và phần mềm không thể uploaded/downloaded.


Người sử dụng có thể sử dụng chức năng phục hồi tham số về mặc định của nhà sản xuất nếu quên mật khẩu. Khi đó toàn bộ chương trình trên PLC sẽ bị xóa.
.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *