Đặt mật khẩu chương trình con PLC Delta

Để bảo vệ chương trình con trong PLC delta, người sử dụng thực hiện bước sau đây:

Vào menu Options --> Program Setting --> Subroutine Password Setting, cửa sổ thiết lập password sẽ hiện lên như hình dưới
Người sử dụng nhập mật khẩu 2 lần sau đó nhấn vào OK.

Mật khẩu từ 4 -8 kí tự, người sử dụng chỉ có thể nhập  các kí tự từ a-z, A-Z, 0-9 và dấu cách. Mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Để tăng độ mạnh mật khẩu nên kết hợp chữ cả chữ hoa, chữ thường và số trong mật khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *