CNCKAD – Lựa chọn dụng cụ thủ công ((Add Punch) – Phần 1

Đột đơn

Lựa chọn Single khi chi tiết gia công có những vị trí gia công cần lựa chọn dụng cụ một cách thích hợp nhất. Lựa chọn Single có thể ứng dụng đột lỗ trên tấm hoặc thực hiện cắt trên đường biên.

Có một số phương pháp lựa chọn cho bản vẽ gia công, có thể chọn tuỳ theo chế độ cắt khi cần.
Vị trí đột đơn được chọn bằng cách kích vào nút Single trên vùng chứa các kiểu đột.
Kiểu đột đơn có thể được chọn từ Single Type như được trình bày dưới đây:

Đột đơn (single)

Tại đây sẽ chọn Single. Khi chọn mục đơn (Single) bạn sẽ yêu cầu vị trí đặt của chày đột, kích vào vị trí mà bạn muốn đặt chày đột và vị trí đó sẽ được gia công bởi dụng cụ đã lựa chọn.
Nếu vị trí đột là hình tròn đặt con trỏ gần đường biên và kích chuột để xác định vị trí.
Khi vị trí đột dơn được xác định trên chi tiết, lỗ đột được xác định bằng hình dạng của dụng cụ cùng với các đường thẳng gạch chéo trên hình vẽ.
Nếu chọn vị trí đột dạng tròn, biên đột sẽ sáng và lỗ đột sẽ là vị trí đột. Dụng cụ lựa chọn không cần phải vừa đúng với lỗ được thiết kế để đột.
Nếu chọn đường thẳng để đột, việc lựa chọn và sắp xếp vị trí đột ở trên đường thẳng tuỳ thuộc vào việc lựa chọn trong mục vị trí dụng cụ (Tool Position) trên hộp thoại Punching.

Đột theo đường thẳng (On line)

Phần này quy định tất cả các vị trí cần đột cùng nằm trên một đường thẳng với khoảng cách là như nhau. 
Người sử dụng được yêu cầu vị trí của hai biên dạng đột nằm trên cùng một đường thẳng, hệ thống này sẽ lấy góc giữa hai điểm với khoảng cách xác định và tìm ra vị trí đột khác có cùng góc độ và cùng khoảng cách. Các lỗ đã chọn sẽ được đột với dụng cụ đột hiện hành. Nếu kích vào nút Auto Tool hệ thống sẽ lựa chọn các dụng cụ thích hợp lấy từ thư viện hoặc file dụng cụ.
Tuỳ thuộc vào chế độ điều khiển trên máy của bạn có, mã NC có thể khác nhau về lệnh. Trong trường hợp điều khiển với phần mềm Fanuc, mã được sử dụng là G28.

Đột theo cung tròn (On Arc)

Phần này quy định cho tất cả các vị trí đột của tấm cần gia công cùng nằm trên một chu vi đường tròn với góc chia giữa chúng bằng nhau.
Người lập trình xác định ba điểm trên chu vi của dường tròn, hệ thống này sẽ kiểm tra ngay sau đó nếu có nhiều lỗ đột trên cùng khoảng cách bán kính. Tất cả các lỗ đã chọn sẽ được đột với dụng cụ hiện hành. Nếu kích vào nút Auto Tool hệ thống sẽ tự động chọn các dụng cụ thích hợp, chúng được lấy từ thư viện dụng cụ.
Tuỳ thuộc vào chế độ điều khiển trên máy của bạn có, mã NC sẽ khác nhau về lệnh. Trong trường hợp hệ thống điều khiển với phần mềm Fanuc, mã được sử dụng là G29.

Đột theo đường biên khép kín (In window)

Lệnh này sử dụng đột những đường biên khép kín được chọn, nó được chọn tại mục User define của window với điều kiện chúng là hình vuông, hình tròn hoặc ô van. Nếu không kích vào nút Auto Tool , hệ thống sẽ chỉ đột trên đường biên đó bằng dụng cụ được lựa chọn hiện hành. Nếu phím này được ấn thì tất cả các đường biên sẽ có dụng cụ đột thích hợp được lấy từ thư viện dụng cụ hoặc file dụng cụ dược thiết lập.

Đột hoàn toàn (Punch All)

Lệnh này dùng để đột tất cả các đường biên trên chi tiết gia công và đột chúng với dụng cụ thích hợp, khi nút Auto Tool được kích. Trong chế độ không tự động, quá trình dột chí thực hiện khi các đường biên của chi tiết và dụng cụ đột được lựa chọn thích hợp.

Đột tự do (Punch Free Hand)

Với phần này, người sử dụng có thể tuỳ ý đột với dụng cụ được chọn hiện hành với bất cứ vị trí nào trên chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *