Giáo trình PLC Mitsubishi – Lê Hoàng Vinh, Đào Duy Khương, Võ Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thu Thủy

Giáo trình này cung cấp một số khía cạnh của bộ điều khiển lập trình (PLC) dựa trên quá trình tìm hiểu về bộ PLC FX1 N thuộc họ FX của hãng Mitsubishi electric. Qua đó giúp cho sinh viên, học sinh có những khái niệm cơ bản về điều khiển tự động hoá dùng PLC trong công nghiệp, trình bày một số lệnh cơ bản chủ yếu về tập lệnh của PLC Mitsubishi electric, cách cài đặt, sử dụng các lệnh để tạo ra chương trình điều khiển và cách sử dụng phần mềm FXGPWIN và phần mềm mô phỏng FX TRAINING BEG -E. Ngoài ra còn có nhiều bài tập đã được giải đáp và nhiều bài tập mở rộng giúp cho sinh viên học sinh phát triển kỹ năng cần thiết trong việc lập trình PLC

Mục Lục

Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PLC  

I. Lịch sử ra đời và phát triển của PLC.
II. Khái quát về bộ lập trình PLC.
III. Cấu Trúc phần cứng PLC của họ FX
IV. Giới thiệu các PLC họ FX Family

Chương 2: CÁC THIẾT BỊ VÀ LỆNH CƠ BẢN  

A. Khái niệm
I. Khái niệm về một chương trình
II. Các khái niệm cơ bản dùng trong lập
III. Cách đọc Logic của chương trình Ladde
B. Các tập lệnh cơ bản của lập trình ladder và instruction

Chương 3: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH STEP LADDER  

I. Khái niệm về lập trình STL
II. Khởi động và kết thúc chương trình STL
III. Lập bước giữa các trạng thái của chương STL
IV. Cấu trúc của một bước trong chương trình STL

Chương 4: HƯỚNG DÂN sử DỤNG PHAN MEM FXTRN-BEG-E  

I. Giới thiệu
II. Giao diện phần mềm FXTRN-BEG- E
III. Giới thiệu Giao diện chương trình FXTRN-BEG
IV. Phương pháp lập trìnhFXTRN-BEG – E
V. Bài tập ứng dụng phần mềm FX-TRN-BEG E

Chương 5: CÁC BÀI TẬP ỨNG DỤNG TRONG PLC FXTRN-BEG-E

I. Các dạng bài tập
II. Bài giải tham khảo các bài tập trong FXTRN-BEG
1. Bài tập A3
2. Bài tập B1,B2
3. Bài tập B3
4. Bài tập B4
5. Bài tập Cl,2.
6. Bài tập C4
7. Bài tập DI
8. Bài tập D2
9. Bài tập D3
10. Bài tập D4,5
11 . Bài tập D6.
12. Bài tập E1
13. Bài tập E2
14. Bài tập E3
15. Bài tập E4
16.Bài tập E5
17. Bài tập E6.
18. Bài tập F 1
19. Bài tập F2
20. Bài tập E3
21. Bài tập F4
22. Bài tập F5
23. Bài tập F6.
24.Bài tập F7.

Chương 6: SỬ DỤNG PHAN MEM FXGP-WIN E  

I. Giới thiệu
II. Phần mềm FXGP-WINE.
III. Các bước lập một chương trình mới
IV. Phương pháp lập trình
V. Bài tập ứng dụng phần mềm FXGP-WINE.

Chương 7: LỰA CHỌN, LẮP ĐẶT VÀ KIỂM TRA BẢO TRÌ HỆ THỐNG PLC

I. Xem xét sự khả thi
II. Trình tự thiết kế hệ thống PLC
III. Tổ chức bố trí phần cứng hệ thống
IV. Chạy thử chương trình
V. Lập tài liệu cho hệ thống
VI. Bảo trì hệ thống PLC.

Download ebook
[Download file ##download##]

One thought on “Giáo trình PLC Mitsubishi – Lê Hoàng Vinh, Đào Duy Khương, Võ Thị Ánh Tuyết, Trần Thị Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *