Điều Khiển Logic Và PLC – TS. Nguyễn Như Hiền, TS. Nguyễn Mạnh Tùng

Mục lục

CHƯƠNG 1 : LÝ THUYẾT CƠ SỞ 

1.1 Những khái niệm cơ bản
1.2. Các phương pháp biểu diễn hàm logic
1.3. Các phương pháp tối thiểu hoá hàm logic
1.4. Các hệ mạch logic
1.5. Grafcet – để mô tả mạch trình tự trong công nghiệp

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ỨNG DỤNG MẠCH LOGIC TRONG ĐIỀU KHIỂN 

2.l. Các thiết bị điều khiển.
2.2. Các sơ đồ khống chế động cơ rôto lồng sóc
2.3. Các sơ đồ khống chế động cơ không đồng bộ rôto dây quấn
2.4. Khống chế động cơ điện một chiều

CHƯƠNG 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH PLC 

3.1. Mở đầu
3.2. Các thành phần cơ bản của một bộ PLC
3.3. Các vấn đề về lập trình.
3.4. Đánh giá ưu nhược điểm của PLC

CHƯƠNG 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – CPM1A 

4.l. Cấu hình cứng.
4.2. Ghép nối .
4.3. Ngôn ngữ lập trình

CHƯƠNG 5: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – S5 

5.l. Cấu tạo của họ PLC Step5
5.2. Địa chỉ và gán địa chỉ
5.3. Vùng đối tượng
5.4. Cấu trúc của chương trình S5
5.5. Bảng lệnh của S5 – 95U
5.6. Cú pháp một số lệnh cơ bản của S5

CHƯƠNG 6: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – S7 200

6.1. Cấu hình cứng.
6.2. Cấu trúc bộ nhớ
6.3. Chương trình của S7-200.
6.4. Lập trình một số lệnh cơ bản của S7-200

CHƯƠNG 7: BỘ ĐIỀU KHIỂN PLC – S7-300 

7.l. Cấu hình cứng.
7.2. Vùng đối tượng
7.3. Ngôn ngữ lập trình
7.4. Lập trình một số lệnh cơ bản

PHỤ LỤC 1 CÁC PHẦN MỀM LẬP TRÌNH PLC 

1. Tập trình cho OMRON
2. Lập trình cho PLC – S5
3. Lập trình cho PLC – S7 200
4. Lập trình cho PLC – S7-300

PHỤ LỤC 2 BẢNG LỆNH CỦA CÁC PHẦN MỀM PLC  

1. BẢNG LỆNH CỦA PLC CPM1A
2. BẢNG LỆNH CỦA PLC – S5
3. BẢNG LỆNH CỦA PLC – S7-200
4. BẢNG LỆNH CỦA PLC S7-300

Download Ebook

One thought on “Điều Khiển Logic Và PLC – TS. Nguyễn Như Hiền, TS. Nguyễn Mạnh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *