CNCKAD – Lựa chọn dụng cụ thủ công (Add Punch) – Phần 2

Đột Biên

1. Đột biên chi tiết (Nibble Entity)

Lệnh này dùng để đột kích thước biên đã lựa chọn. Chọn dụng cụ để đột, xác định vị trí của dụng cụ trên biên, xác định bước đột (nếu cần) và kích vào biểu tượng OK để đóng hộp thoại Punch. Kích vào đường cần đột và kích chi tiết đã chọn từ một điểm gần với điểm cuối. Điểm cuối đó được coi như điểm đã lựa chọn và sẽ xác định như điểm bắt đầu. Nếu có xác định bù, khoảng cách bù đầu tiên sẽ là điểm cuối này.

2. Đột biên theo chuỗi (Nibble Chain)

Lệnh này sử dụng dụng cụ được chọn để thực hiện đột biên theo chuồi đối với chi tiết gia công. Khi sử dụng lệnh này cần xác định vị trí đầu tiên và cuối cùng của chi tiết đột và chi tiết đột phải được kết nối tại điểm kết thúc.
Khi chọn dụng cụ để cắt theo phương pháp Chuỗi đối với chi tiết, phải chọn dụng cụ có thể cắt được ở các điểm có góc độ khác nhau. Có nghĩa là nếu chọn dụng cụ hình chữ nhật, dụng cụ này phải đặt ở điểm được chỉ dẫn hoặc tại một góc thích hợp để thực hiện lệnh cắt. 
Chọn dụng cụ để đột với việc xác định vị trí của dụng cụ trên chi tiết, xác định bước đột (nếu cần) và kích OK để đóng hộp thoại Punch. Xác định vị trí đầu ticn và cuối cùng của chuỗi chi tiết đột sau đó liến hành đột.

3. Đột biên (Nipple Contours) 

Đây là lệnh đột các đường biên đóng. Đường biên có thể tạo ra từ các đường thẳng và đường tròn, điểm kết thúc của chi tiết phải được đột.
Chọn dụng cụ đổ đột với việc xác định vị trí của dụng cụ trên chi tiết, xác định bước đột (nếu cần) và kích OK để đóng hộp thoại đột (Punch). Chọn đường biên đột trên chi tiết và đường biên sẽ được đột.

4. Điểm bắt đầu và kết thúc của đột biên (Nibble Start – End)

Đây là lệnh đột các chi tiết nằm trên đường đơn không được kết nối với nhau. Chọn dụng cụ để đột, xác định vị trí của dụng cụ trên chi tiết đột, xác định bước đột nếu cần thiết và kích OK để đóng hộp thoại Punch. Chọn đường thẳng đầu liên dể đột sau đó chọn đến những đường thẳng tiếp theo, xem hình sau:

5. Đột biên (Crunch Contour)

Lệnh này được thực hiện trên đường biên đóng hoặc hai điểm đối xứng bất kỳ. Chọn dụng cụ phù hợp cho quá trình đột, dụng cụ được chọn phải có biên dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông. Xác định bước đột và kích vào OK để đóng hộp thoại đột. Xác định một trong các góc của biên để thực hiện đột, chọn khoảng cách bên trái sau đó chọn góc đối diện để xác định khoảng cách bên phải tiếp theo chọn khoảng cách từ đỉnh của biên đột. Vùng giữa sẽ được đột.
Kiểu đột lỗ hình chữ nhật:
Kiểu đột lỗ tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *