Cài đặt máy (Machine Setup) trong phần mềm SheetCAM

Cài đặt máy phần mềm SheetCAM

Trước tiên bạn chắc chắn rằng đã hiển thị nút hiển thị máy và làm việc (‘Show machine and work’ )  được kích hoạt

Trên thanh Menu, bạn nhấn vào ‘Options->Machine’, một cửa sổ cài đặt máy sẽ hiện lên:

Tab loại máy (Machine Type)

Có 2 nút chọn loại máy của bạn:
  • Nếu máy của bạn là máy phay hoặc router chọn ‘Rotary cutting’
  • Nếu máy của bạn là máy cắt theo kiểu tia, luồng (ví dụ máy Plasma, laser, tia nước …) bạn chọn ‘Jet cutting’
  • Nếu bạn muốn phần mềm SheetCAM TNG xuất mã GCode ra cả 2 loại trên bạn chọn cả hai

Tab  Post processor 

  • Trong phần ‘Output file units’ chọn đúng đơn vị và máy CNC của bạn yêu cầu (mm hoặc inch). Chú ý: Đơn vị chọn trong ‘Output file units’ chỉ có tác dụng khi tạo Gcode, nó không có tác dụng sử dụng trong phần mềm SheetCam TNG
  • Trong mục ‘Output folder’ bạn chọn vị trí lưu file Gcode
  • Trong mục ‘Post processor’ bạn chọn đúng loại processor cho máy của bạn. Chú ý: GCode là tiêu chuẩn và hầu hết các máy đều hiểu Gcode. Trong phần mềm SheetCAM sử dụng ‘post processors’ để có thể chỉnh sửa theo máy của bạn
  • Nút  ‘Import post’ để thêm post processor đã có
  • Nút ‘Edit post’ cho phép bạn chỉnh sửa post processor  hiện tại
  • Nút ‘Post documentation’ cung cấp cho bạn tài liệu để viết post processor

Tab vùng làm việc (Working envelope tab)

Giả sử máy của trong hướng dẫn với diện tích sử dụng là 3000mm x 1500mm và ở góc dưới cùng bên trái của khu vực sử dụng được sẽ có tọa độ 0,0. 
Trong phần  ‘Origin’, bạn chọn góc dưới cùng bên trái. Phần mềm SheetCAM sẽ lấy điểm gốc ở góc dưới cùng bên trái
Vùng làm việc với diện tích 3000mm cho trục X và 1500mm cho trục Y, bạn nhập kích thước vào phần Size
Chú ý: Sau khi nhập kích thước phần mềm SheetCAM sẽ tự động chuyển đổi đơn vị theo đơn vị bạn đã chọn trong phần mềm SheetCAM, ở trên là đơn vị mm

Table display tab

Thực tế Diện tích bàn sẽ lớn hơn diện tích vùng làm việc nên chúng ta cần nhập kích thước và vị trí của bàn. Giả sử gốc của vùng làm việc ‘Working Envelope’ (0,0) sẽ là 25mm x 50mm so với bàn. Trên phần mềm SheetCAM bạn chọn ‘Enter coordinates’ và nhập giá trị -25mm và -50mm cho trục X và Y. Trong phần Size bạn nhập kích thước cho X và Y như hình dưới

Save/load tab

Bạn có thể lưu thiết lập máy để sử dụng hoặc nếu bạn sử dụng phần mềm SheetCam TNG để xuất mã G cho một số máy khác nhau, bạn có thể lưu từng thiết lập để gọi lại. Nhấp vào ‘Lưu máy’ để mở hộp thoại lưu hoặc ‘Load machine ‘ để tải tệp lưu trước đó.
Khi bạn đã thực hiện tất cả các thay đổi đã nêu ở trên, nhấp vào nút <OK> ở cuối hộp thoại để lưu các thay đổi của bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *