Sử dụng sheetcam để tạo chương trình cắt ống, cắt hộp

 Để sử dụng sheetcam tạo chương trình cho cắt ống, cắt hộp thì phần mềm sheetcam trên máy tính phải kích hoạt Plugin Rotary Plasma, nếu phần mềm chưa kích hoạt thì không thể thực hiện được tính năng này.

 

Dưới đây là các bước thực hiện

Bước 1: Chọn loại cắt ống, cắt hộp, cắt dầm, và nhập các kích thước

 
Ví dụ trên là chọn cắt ống, kích thước đường kính trong là 60mm và độ dày là 1.5mm. Sau đó nhấn nút “Create a dxf for market lines” để tạo file dxf
 

Bước 2: Vẽ trên file DXF vừa tạo

 
 
Sau khi xuất file DXF, sheetcam sẽ tạo layer “Rotary_guide_lines”, khi vẽ người vẽ khóa layer này. Người vẽ tạo layer khác để vẽ. Ví dụ như hình trên layer “Rotary_guide_lines” có màu xanh, layer vẽ thêm có màu trắng
 

Bước 3: Nhập file và tạo đường cắt và nhấn vào biểu tượng có hình ống trên thanh công cụ sheetcam để sheetcam hiển thị cắt ống, hộp

 

Bước 4: Chọn post Processor

 
 
Chọn post Bắt đầu chữ “PlasmaRotary”, ví dụ trên chọn PlasmaRotary cho bộ điều khiển StarFire. Bộ điều khiển này chỉ điều khiển 2 trục
 

Bước 5: Xuất Gcode trên Sheetcam

 
Nhấn nút xuất Gcode và kiểm tra các lệnh Gcode 
 
 

Video mô phỏng cắt ống trên phần mềm sheetcam

One thought on “Sử dụng sheetcam để tạo chương trình cắt ống, cắt hộp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *