Mitsubishi

– Đọc mật khẩu với các dòng PLC : FX0, FX1, FX2 series, Q02
– Đọc mật khẩu với dòng HMI : GOT1020, F320, F330

Delta 

– Đọc mật khẩu với các dòng PLC: ES,EX,SS,EC
– Quét mật khẩu với dòng PLC: SS2,EH,SV,ES2
– Mở file project bị khóa: DVP
– Mở file project HMI bị khóa

Pro-face 

– Các đời GP series
– Mở file Project bị khóa

Omron PLC

– Đọc mật khẩu với các dòng CPM1A, CPM2x, CQM1, CQM1H

Siemens

– Đọc mật khẩu với dòng S7-200 firmware 2.0 hoặc thấp hơn
– Mở file Project S7-200 bị khóa

Demo đọc password PLC Delta

Download bản demo  [tại đây ##download##]  : chỉ đọc được 4 kí tự số 1,2,3,4 

Demo đọc password POU password PLC Programming Tool