Phần mềm Modbus Poll

Modbus Poll là một trình mô phỏng chính Modbus dễ sử dụng được phát triển cho nhiều mục đích. 

 • Nhà thiết kế các thiết bị Modbus Salve để kiểm giao thức nhanh chóng và dễ dàng
 • Các kỹ sư tự động hóa cần kiểm tra các thiết bị hoặc mạng Modbus tại chỗ
 • Kỹ sư dịch vụ muốn đọc ra và / hoặc thay đổi dữ liệu dịch vụ cụ thể từ một thiết bị
 • Thay đổi thanh ghi Modbus Slave
 • Ghi dữ liệu từ thiết bị Modbus
 • Khắc phục sự cố và kiểm tra tuân thủ

Yêu cầu phần cứng gần như máy tính nào cũng có thể đáp ứng được

 • Bộ xử lý; 1 GHz hoặc nhanh hơn được khuyến nghị
 • RAM 1 GB
 • 5 MB dung lượng ổ cứng khả dụng
 • Độ phân giải màn hình 1024 x 768

Yêu cầu hệ điều hành

 • Tất cả các phiên bản Windows từ Windows 7 đến Windows 10 đều được hỗ trợ.
 • Modbus Poll phiên bản 7 chạy trên Windows XP.