Phần mềm cắt xốp, mô hình máy bay devFoam và devFus Foam

Hiên nay trên thế giới hai phần mềm chuyên sử dụng để cắt xốp và mô hình là phần mềm FoamWorks 4.0 và phần mềm devFoam Pro, devFus Foam. Việc sử dụng hai phần mềm cắt xốp và mô hình này cũng không quá phức tạp và yêu cầu về phần cứng máy tính cũng không quá cao.

Các phần mềm cắt xốp FoamWorks 4.0, devFoam Pro, devFus Foam đều hỗ trợ CAM cho các bộ điều khiển CNC thông dụng như Mach3 hoặc Planet CNC. Hỗ trợ máy 2 trục, 4 trục.