Bản quyền phần mềm Planet CNC

Những chức năng phần mềm Planet CNC

 • Làm vệc PC / Máy tính xách tay chạy Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 hoặc Windows 10 (32-bit hoặc 64-bit)
 •  PC / Máy tính xách tay có cổng USB (V2.x) hoặc Ethernet (chỉ bộ điều khiển Mk3)
 • Thuật toán động học và nội suy chuyển động nâng cao
 • Chạy, dừng, tạm dừng và tiếp tục thực hiện chương trình trên máy của bạn
 • Mã G RS274 / NGC tiêu chuẩn với các phần mở rộng để đạt được mã G LinuxCNC đầy đủ khả năng tương thích
 • Hỗ trợ mã M do người dùng định nghĩa
 • Mã M có thể tùy chỉnh (ví dụ: hành vi M6, M3, … tùy chỉnh)
 • Đã thử nghiệm với DeskProto, SheetCAM, SolidCAM, MasterCAM, ArtCAM, Vectric, CamBam, MeshCAM … đã tạo mã G
 • Hỗ trợ cắt xốp 4 trục G-code
 • Hỗ trợ mã G của máy tiện
 • Plasma với mã THC G tùy chọn được hỗ trợ
 • Hỗ trợ trục quay G-code
 • Hỗ trợ mã G 5 trục
 • Giao tiếp PWM, I2C, SPI, USART với các thiết bị bên ngoài
 • Nhập đường chạy dao từ các tệp DXF
 • Nhập đường chạy dao từ các tệp PLT / HPGL

Cung cấp bản quyền Planet CNC (license Planet CNC): tương thích với mạch Mk1, Mk2 và DIY

Download phần mềm: