Phần mềm khai triển tôn, ống gió

Hai phần mềm khai triển tôn, ống gió được sử dụng nhiều trên thế giới và Việt Nam là phần mềm:

  • Phần mềm Plate ‘n’ Sheet
  • Phần mềm Logitrace

Cả hai phần mềm không yêu cầu máy cấu hình cao để cài đặt. Với phần mềm Plate ‘n’ Sheet hỗ trợ gần như toàn bộ các hệ điều hành Windows từ bản 98SE, NT4, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 32bit và 64bit). Và dung lượng cần cài đặt phần mềm Plate ‘n’ Sheet  cũng chỉ khoảng 50MB.

Trong khi đó phần mềm Logitrace dung lượng cài đặt cũng chỉ khoảng 70MB, hỗ trợ hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, tuy nhiên phần mềm Logitrace cũng được chúng tôi chạy thử trên hệ điều hành windows 10 64bit không gặp vấn đề gì.

Việc sử dụng Phần mềm Plate ‘n’ Sheet và phần mềm Logitrace  cũng khá đơn giản, người sử dụng chọn mẫu có sẵn trong phần mềm, sau đó nhập tham số của mẫu, sau đó phần mềm sẽ tính toán. Người sử dụng phần mềm có thể in hoặc xuất ra file DXF hoặc kết nối trực tiếp với phần mềm AutoCAD.