Phần mềm SheetCam

Phần mềm SheetCam là phần mềm 2.5D được nhiều người sử dụng trên thế giới và Việt Nam. Dung lượng của phần mềm khá nhỏ so với các phần mềm CAM khác, chỉ khoảng 10MB. Việc cài đặt và sử dụng phần mềm sheetcam cũng khá đơn giản cho người mới bắt đầu. Phần mềm SheetCAM hỗ trợ máy:

  • Máy Plasma
  • Máy Laser
  • Máy cắt tia nước
  • Máy cắt Oxy
  • Máy phay
  • Khoan mạch PCB