Phần mềm Modbus Slave

Chức năng phần mềm

Modbus Slave dùng để mô phỏng lên đến 100 thiết bị Slave trong 100 cửa sổ. Giúp bạn tăng tốc độ lập trình PLC  với các công cụ mô phỏng này. Bắt đầu lập trình và kiểm tra trước khi bạn nhận được thiết bị từ nhà cung cấp. Giao diện phần mềm tương tự như Modbus Poll.

Giám sát lưu lượng nối tiếp. Tự động hóa OLE để giao tiếp với Visual Basic, Excel, v.v.

Mỗi cửa sổ được mở trong Modbus Slave có thể được cấu hình để biểu diễn dữ liệu từ các nút phụ giống nhau hoặc khác nhau.

Yêu cầu phần cứng

  • Bộ xử lý; 1 GHz hoặc nhanh hơn được khuyến nghị RAM 1 GB
  • 5 MB dung lượng ổ cứng khả dụng
  • Độ phân giải màn hình 1024 x 768

Yêu cầu hệ điều hành

  • Tất cả các phiên bản Windows từ Windows XP SP3 đến Windows 10 đều được hỗ trợ.