Các cảnh báo và lỗi xuất file trong SheetCAM

Khi sử dụng phần mềm SheetCAM bạn có thể gặp cảnh báo sau:

1. Cảnh báo: Feedrate is Zero

Khi gặp cảnh báo này có thể bản quyền phần mềm SheetCAM đã bị khóa bởi nhà cung cấp phần mềm SheetCAM. Bạn cần sử dụng license hợp lệ.


2. Cảnh báo: Cut start is above rapid clearance plane


Khi gặp cảnh báo này bạn cần chỉnh sửa lại giá trị Cut Height trong mục Jet Tool và giá trị RapidClearance (trong mục Options -->Job Options). Giá trị Cut Height phải nhỏ hơn RapidClearance). Sau đó bạn chạy lại Operators
Cut Height trong mục Jet Tool

Giá trị RapidClearance trong mục Options -->Job Options

3. Xuất File GCode chỉ có vài dòng

Tất cả các thao tác của bạn không có lỗi hoặc cảnh báo, nhưng xuất ra file GCode chỉ có vài dòng, dung lượng file rất nhỏ khoảng 1KB. Lỗi này cũng do License của bạn đã bị khóa bởi nhà cung cấp. Bạn cần sử dụng license hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *