Tải miễn phí hơn 600 file Vector Vách ngăn cắt CNC

 
 
600 file Vector Vách ngăn cắt CNC A1
 

 Dưới đây là hơn 600 file vector vách ngăn, bạn có thể sử dụng cho máy cắt Laser, Plasma hoặc máy đục gỗ. Tất cả các file đều dưới dạng Vector, có thể lưu sang định dạng dxf để đọc trên phần mềm SheetCAM, ProNest hoặc Aspire ….

Bộ file Vector Vách ngăn chia làm bốn phần. Để đỡ mất thời gian mở file bạn có thể thiết lập windows ở chế độ  Extra Large Icon để xem trước file.

Download file Vector Vách Ngăn cắt CNC

Download file

Mật khẩu tải  file Vector Vách ngăn cắt CNC là: plccncsoft.com

600 file Vector Vách ngăn cắt CNC A2
Phần 1
600 file Vector Vách ngăn cắt CNC A3
Phần 2

 

600 file Vector Vách ngăn cắt CNC A4
Phần 3
600 file Vector Vách ngăn cắt CNC A5
Phần 4
10 thoughts on “Tải miễn phí hơn 600 file Vector Vách ngăn cắt CNC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *